ShitHappens

12 tekstów – auto­rem jest ShitHap­pens.

Ma­ma kiedyś mi po­wie­działa, że doświad­cze­nie po­większa ser­ce... Ja mam wrażenie, że roz­szar­pu­je je na kwałki 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 listopada 2015, 18:14

Chcę o to­bie za­pom­nieć jed­nocześnie nie tracąc wspomnień... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 sierpnia 2015, 13:46

Zro­bił to, za co można jed­nocześnie kochać i niena­widzić.
Dał mi wenę... Po­nieważ odszedł... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 sierpnia 2015, 23:42

Wys­ta­wić to można kosz na śmieci, a nie dziewczynę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 lipca 2015, 19:58

Zaurocze­nie jest naj­gor­sze. Wte­dy widzisz człowieka ta­kim, ja­kim chcesz go widzieć
Za­kocha­nie to już in­na spra­wa... By się za­kochać mu­sisz znać i wa­dy i zalety. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 lipca 2015, 07:21

Myśla­mi jes­tem już da­leko, ale słysząc Two­je imię mam wrażenie, jak­by mo­je ser­ce po­now­nie pękało. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 czerwca 2015, 10:13

-Co byś zro­biła, gdy­byś go te­raz spotkała?
-Za­pew­ne udu­siłabym go, a później poćwiar­to­wała na kawałeczki!
-A tak naprawdę?
-Ech... Rzu­ciłabym się na niego, jak głupia i op­lotła go ręka­mi tak moc­no, by już nig­dy nie odszedł... 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 28 czerwca 2015, 16:11

Nig­dy się nie wa­haj, po pros­tu zrób to. Inaczej będziesz żałować. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 marca 2014, 11:13

Zaw­sze przy­biera­my tę samą minę, tę samą pos­tawę. Uważnie do­biera­my słowa i jeszcze uważniej je wypowiadamy.
Cze­mu? By się przys­to­sować, by nie od­sta­wać od reszty.
A co by było, gdy­by każdy z nas mówił to co chce mówić i krzyczał to co chce krzyczeć? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 grudnia 2013, 20:01

Śni­my o tych, na których nam naj­bar­dziej zależy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 grudnia 2013, 20:58
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ShitHappens

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 listopada 2015, 19:17carolyna sko­men­to­wał tek­st Mama kiedyś mi po­wie­działa, [...]

3 listopada 2015, 18:16Cris sko­men­to­wał tek­st Mama kiedyś mi po­wie­działa, [...]

3 listopada 2015, 18:14ShitHappens do­dał no­wy tek­st Mama kiedyś mi po­wie­działa, [...]

18 sierpnia 2015, 18:36Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Chcę o to­bie za­pom­nieć [...]

18 sierpnia 2015, 16:39Basik12 sko­men­to­wał tek­st Chcę o to­bie za­pom­nieć [...]

18 sierpnia 2015, 13:46ShitHappens do­dał no­wy tek­st Chcę o to­bie za­pom­nieć [...]

17 sierpnia 2015, 23:56Angel sha­meful~ sko­men­to­wał tek­st Zrobił to, za co [...]

17 sierpnia 2015, 23:42ShitHappens do­dał no­wy tek­st Zrobił to, za co [...]

12 lipca 2015, 21:55M44G sko­men­to­wał tek­st Wystawić to można kosz [...]

12 lipca 2015, 21:53wdech sko­men­to­wał tek­st Wystawić to można kosz [...]